”Elisabeth”
21-15-9
Rinnalveto 61/43kg (kyykyn kautta)
rengasdippi.

DSC_0358